[THOMO 21/09/2023] ANH TƯ VS ANH BẢO

Gà đỏ anh tư 3,150kg với gà xanh a.Bảo 3kg gà anh tư thể hiện được đẳng cấp tại bồ gà casino 67 với bến thế canh chặn ,bu vô là yêu thương đủ điều, khiến gà của anh bảo không sáp được vô mình gà đỏ và giành chiến thắng không bị cựa ” ĐỘNG VẬT ĐƯỢC YÊU THƯƠNG VÀ CẦN ĐƯỢC DUY TRÌ NÒI GIỐNG”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *