[THOMO 13/09/2023] Anh Hiếu vs Anh Lang

Trận gà đẳng cấp tại thomo ngày 13/09/2023 tuy xấu ngoại hình nhưng tất cả anh em tại bồ gà chỉ thét lên 1 câu MÉ gà gì đá ghê vậy trời.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *