[THOMO 11/03/2024] CHIẾN KÊ VIỆT ANH EM YÊU THÍCH

Trận gà thể hiện được hai dòng gà khát nhau mà tất cả anh em đam mê lựa chọn cho thương hiệu của mình. Gà đỏ của anh 168 đại diện dòng gà mỹ nhập, gà xanh của anh Danh đại diện cho mẻ gà việt, với lối đá canh chặn ,chạy dạt, cộng với cựa nghiệt khiến gà đỏ mất bến không đá vô mình gà xanh được chân nào đã hy sinh trên đấu trường CPC1.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *