THOMO 10/01/2024 GÀ NÒI ĐÁ ĂN 1 VẪN CÒN PHẢN

Trận 10 giữa gà đỏ của anh Phương 3100g với gà xanh của anh Vinh 2900g cứ tưởng đá ăn 1 còn nhẹ hơn 2 chấm gà thì hết đường, nhưng lại có một pha lật kèo không tưởng, kiểu này mấy anh em biện mẹ, biện con khỏi ăn tết.Trận gà vừa đẳng cấp vừa cháy túi. ĐỘNG VẬT CẦN ĐƯỢC DUY TRÌ NÒI GIỐNG để cứu cả dòng họ của anh em đam mê bộ môn này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *