[THOMO 04/10/2023] ANH BIN VS ANH HOÀNG MÁY ĐÂM BO KHỦNG

Đỏ anh Bin vs xanh anh Hoàng đồng trạng 3k2 cứu chủ chỉ trong 2 đá vừa bin vừa bo khủng lại còn đâm nửa thì nên được bảo tồn duy trì nòi giống.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *