NHỮNG TRẬN ĐẤU HOT 21/04/2024

TỔNG HỢP NHỮNG TRẬN ĐẤU HOT NHẤT NGÀY 21/04/2024

CHÚ CẤM VS A TÝ, CPC2 TRẬN 13 – MÁY ĐÂM BO KHỦNG

Trận đấu số 13 tại CPC2 ngày 21/04/2024 giữa chú Cấm và anh Tý. gà đỏ là gà chú Cấm trạng gà 3500g, gà xanh là gà anh Tý trạng gà 3350g, gà đỏ đá ăn 8,5. với lợi thế thể hình, bo lớn như cây đập. gà đỏ đã giành chiến thắng thuyết phục.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *