DUYÊN TI XỔ 500TR VỚI KHA MINH VIỆT TẠI CPC3

SABONG67 cập nhật cho anh em đam mê cũng như thần tượng TRẠI GÀ DUYÊN TI trận gà xổ 500 với dòng Kha Minh Việt tại CPC3 ngày 12/03/2024. Gà đỏ của anh Lam, gà xanh của anh Duyên Ti, chỉ vài giây mà trận đấu thể hiện hết đẳng cấp của thương hiệu, gà kha minh việt tránh né, canh chặn, gà đỏ vừa hết dàn nạp rớt xuống chỉ một đá là lụm nữa tỷ, với bào hàng sáu tầm 700 củ khoai cho trận gà này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *