CPCP2 TRẬN 2 09/06/2024 – ĐÁ KHIẾN ĐỐI THỦ BỎ CHẠY

Trận 2 ngày 09/06/2024 tại CPC2 (Casino 999) giữa anh Duy S.Gòn và anh Bình S.Gòn.

Gà đỏ anh Duy SG, trạng gà 2750g.

Gà xanh anh Bình SG, trạng gà 2750g.

Xanh đỏ đá đồng, đá xổ 30.

Đá người ta hư hết vẫn khôn khé, đúng nhìn khiến đối thủ bỏ chạy.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *