CPC3 TRẬN 9 NGÀY 10/06/2024 – ĐÁ KHÔNG KỊP THA LƠ

Trận 9 ngày 10/06/2024 tại (Casino 888) giữa anh Trạng và anh Phong B,Tre.

Gà đỏ anh Trạng, trạng gà 2160g.

Gà xanh anh Phong B.Tre, trạng gà 2160g.

Xanh đỏ đá đồng, đá xổ 30.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *