CPC3 TRẬN 8 07/06/2024-A.THANH ĐÁ MẤY DÒ A.TÝ TỐC CHẠY

Trận 8 ngày 07/06/2024 tại CPC3 (Casino888) giữa anh Thanh Bến Tre và anh Tý Long An.

Gà đỏ anh Thanh Bến Tre, trạng gà 2950g.

Gà xanh anh Tý Long An, trạng gà 2950g.

Xanh đỏ đá đồng, đá xổ 30.

Gà đỏ của anh Thanh khôn khéo canh chặn kẹp vô đá gà xanh của anh Tý mấy dò tốc chạy về Long An.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *