CPC3 TRẬN 6 NGÀY 23/05/2024 – A.TRẠNG VS A.THIỆN GC.

Trận 6 ngày 23/05/2024 tại CPC3(Casino888) giữa anh Trạng và anh Thiện GC.

Gà đỏ anh Trạng, trạng gà 3100g.

Gà xanh anh Thiện GC, trạng gà 3100g.

Xanh đỏ đá đồng, đá xổ 30

Quá nhanh.Tốc độ như 1 cơn gió bẽ chân anh Thiện không kịp sửa.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *