CPC3 TRẬN 4 05/06/2024 – 1 ĐÁ TIỂN A.TÈO VỀ BẢO LỘC

Trận 4 ngày 05/06/2024 tại CPC3 (Casino999) giữa anh Quang VT và anh Tèo B.Lộc.

Gà đỏ anh Quang VT, trạng gà 3200g.

Gà xanh anh Tèo B.Lộc, trạng gà 3200g.

Xanh đỏ đá đồng, đá xổ 30.

Gà anh Quang khôn khéo,1 đá anh Tèo lật xe. Đưa anh Tèo về Bảo Lộc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *