CPC3 TRẬN 31 NGÀY 27/05/2024 – DUYÊN TY VS DƯƠNG ĐN

Trận 31 ngày 27/05/2024 tại CPC3 (Casino888) giữa anh Duyên Ty và anh Dương ĐN.

Gà đỏ anh Duyên Ty, trạng gà 3600g.

Gà xanh anh Dương ĐN, trạng gà 3600g.

Xanh đỏ đá đồng, gà đá giải.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *