CPC3 TRẬN 18 24/05/2024 – QUÁ NHANH KHÔNG KỊP SỬA

Trận 18 ngày 24/05/2024 tại CPC3 (Casino888) giữa anh Bảo và anh Vũ.

Gà đỏ anh Bảo, trạng gà 3200g.

Gà xanh anh Vũ, trạng gà 3200g.

Xanh đỏ đá đồng, đá xổ 30.

Anh vũ quá nhanh quá nguy hiểm, tốc độ, bươi xé. Anh bảo lật xe, không kịp ngáp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *