CPC3 TRẬN 16 02/06/2024 – 3 ĐÁ LỤM LÚA KHÔNG KỊP SỬA

Trận 16 ngày 02/06/2024 tại CPC3 (Casino888) giữa anh Trạng và anh Trường VT.

Gà đỏ anh Trạng, trạng gà 3230g.

Gà xanh anh Trường VT, trạng gà 3230g.

Xanh đỏ đá đồng, đá xổ 50.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *