CPC3 TRẬN 14 NGÀY 29/05/2024 – A.TRÒN KG VS A.TOÀN VT

Trận 14 ngày 29/05/2024 tại CPC3 (Casino888) giữa anh Tròn và anh Toàn.

Gà đỏ anh Tròn, trạng gà 2750g.

Gà xanh anh Toàn, trạng gà 2690g.

Đỏ đá ăn 9, xổ đá 200.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *