CPC3 TRẬN 13 NGÀY 22/05/2024 – A.THẮNG VS A.SÁU VT

Trận 13 ngày 22/05/2024 tại CPC3 (Casino 888) giữa anh Thắng và anh Sáu VT.

Gà đỏ anh Thắng, trạng gà 3050g.

Gà xanh anh Sáu VT, trạng gà 3050g.

Xanh đỏ đá đồng, đá xổ 30.

Gà đỏ anh Thắng té giả có chân xạo lờ, anh Sáu VT bị 1 chân xạo lờ,ra ngoài không kịp sửa.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *