CPC3 04/05/2024 TRẬN 3-LẠI THẢ GÀ RA LÀ CHẠY

Mấy ngày qua không biết chuyện gì xảy ra, gà vô bồ thả ra là chạy, phải chăng là do tình hình anh em hiện tại khang hiếm gà để thi đấu. Điển hình là trận 3 bồ CPC3 (Casino 888), gà đỏ gà anh Văn, gà xanh là gà anh Đen, đồng trạng 3200g. Vừa thả gà nạp chân đầu chưa đâm cây nào thì gà anh Văn bỏ chạy tung bồ, một chiến thắng có phần vô vị dành cho anh Đen. Mời anh em cùng xem lại video.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *