CPC2 TRẬN 32 NGÀY 26/05/2024 – A.TON VS CHÚ CẤM

Trận 32 ngày 26/05/2024 tại CPC2 (Casino999) giữa anh Ton và chú Cấm.

Gà đỏ anh Ton, trạng gà 2870g.

Gà xanh chú cấm, trạng gà 2810g.

Đỏ đá ăn 9,  đá xổ 50.

Anh Ton tốc độ, canh chặn, đá chú cấm 1 cây vào đầu, lật xe. Chú cấm cũng không kém cạnh, vài đá gà anh Ton ói, quá đen.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *