CPC2 TRẬN 3 05/06/2024-MÁU LỀU LẠI CHẤP LÊN NỬA KÝ

Trận 3 ngày 05/06/2024 tại CPC2 (Casino 999) giửa anh Bé và anh Bảo S.Ting.

Gà đỏ anh Bé, trạng gà 3160g.

Gà xanh anh Bảo S.Ting, trạng gà 2660.

Đỏ đá ăn 7, đá xổ 30.

Máu liều nhiều hơn máu não, nhưng cái đầu của anh Bảo S.Ting có sạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *