CPC2 TRẬN 21 31/05/2024 – LÍC C.CHI VS PHƯỚC Đ.THÁP

Trận 21 ngày 31/05/2024 tại CPC2 (Casino999) giữa anh Líc C.Chi và anh Phước Đ.Tháp.

Gà đỏ anh Líc C.Chi, trạng gà 3200g.

Gà xanh anh Phước Đ.Tháp, trạng gà 3200g.

Xanh đỏ đá đồng, GÀ ĐÁ GIẢI.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *