CPC2 19/05/2024 TRẬN 17 – A.PHƯỚC ĐT ĐÁ 2 CHÂN LẤY MÌ

Trận 17 – 19/05/2024 tại bồ CPC2 (Casino 999)  giữa anh Phước Đồng Tháp & anh Đặng Chợ Lách.

Gà đỏ anh Phước ĐT, trạng gà 3500g.

Gà xanh anh Đặng Chợ Lách, trạng gà 3280g.

Đỏ đá ăn 9, đá xổ 200.

Dòng máu việt nguyên con, chuyên canh chặn nên gà đỏ không cần mất sức, canh đá 2 chân là lấy mì. Chiến thắng dành cho anh Phước Đồng Tháp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *