CPC2 18/02/2024 – GÀ BƯỚM ĐẲNG CẤP CỦA BẢO STING

Gà đỏ của anh Bảo Sting hay con gọi Bảo Lều với anh Vũ ở hạng cân 4kg. Băng gà bướm thì anh em cũng biết rất giỏi và đâm mà rơi vào hạng cân ngoại hạng thì thứ gì chịu nổi. Chỉ lên cái nạp đá đối thủ gãy chân, té trạng đem chiến thắng về cho đội nhà đầy thuyết phục.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *