CPC2 01/05/2024 TRẬN 6, A.TUẤN ĐẠI NÁO THOMO

Từng hạ anh Bảo Sting 1 tỏi rưỡi vào ngày 24/04/2024 tại bồ 999 CPC2. hôm nay anh Tuấn tiếp tục đại náo bồ 999, khiến anh em hàng sáu phải trầm trồ. Điển hình là trận số 6, gà đỏ là gà anh Tuấn trạng gà 3650g, gà Xanh là gà anh Đạt trạng gà 3520g, gà đỏ ăn 9 xổ 50. Cũng thể hiện như ngày đưa a Bảo Sting ra đảo, hôm nay gà anh Tuấn chỉ 3 chân khiến đối thủ liệt tại chỗ. Mời anh em cùng xem lại video.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *