CPC1 TRẬN 5 NGÀY 08/06/2024 – TỚI TANG MỸ LIỀU

Trận 5 ngày 08/06/2024 tại CPC1 (Casino67) giữa anh Mỹ Liều và anh Minh VT.

Gà đỏ anh Mỹ Liều, trạng gà 3700g.

Gà xanh anh Minh VT, trạng gà 3700g.

Xanh đỏ đá đồng, đá xổ 30.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *