CPC1 TRẬN 36 NGÀY 18/05/2024 AZ888 A VS SABONG67

Trận 36 ngày 18/02/2024 tại CPC1 giữa AZ888 A và SABONG67.

Gà đỏ AZ888 A, trạng gà 3200g.

Gà xanh SABONG67, trạng gà 3200g.

Xanh đỏ đá đồng, GÀ ĐÁ GIẢI

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *