CPC1 TRẬN 32 NGÀY 18/05/2024 CASINO 888 VS TÈO B.LỘC

Trận 32 ngày 18/05/2024 giữa Casino 888 và Tèo B.Lộc.

Gà đỏ CASINO 888, trạng gà 3200g.

Gà xanh TÈO B.LỘC, trạng gà 3200g.

Xanh đỏ đá đồng, GÀ ĐÁ GIẢI.

Trận gà lùm xùm nhất hôm nay, gà anh Tèo B.lộc còn cắn mà kết quả hòa. Anh Tèo B.lộc rớt nước mắt vì đá trong ngoài hơn 1 tỷ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *