CPC1 TRẬN 31 NGÀY 18/05/2024 SABONG67 VS PHƯỚC C.THƠ

Trận 31 ngày 18/05/2024 tại CPC1 giữa SABONG67 và Phước C.Thơ.

Gà đỏ SABONG67, trạng gà 3400g.

Gà xanh Phước C.Thơ, trạng gà 3400g.

Xanh đỏ đồng. GÀ ĐÁ GIẢI.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *