CPC1 TRẬN 14 04/06/2024-MÁU LIỀU SAI CHỔ VỚI A.TÂN TG

Trận 14 ngày 04/06/2024 tại CPC1 (Casino 67) giữa anh Tân T.Giang và anh Tuấn Kiệt.

Gà đỏ anh Tân T.G, trạng gà 3600g.

Gà xanh anh Tuấn Kiệt, trạng gà 3300g.

Đỏ đá ăn 7, đá xổ 30.

Trước có Mỹ Liều,sau có Bảo Liều,giờ thêm anh Tuấn Kiệt V.Long nhưng liều sai chỗ nên chỉ mấy đá tiễn anh lên đường.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *