CPC1 16/05/2024 – SERIE CHỒNG ĐỘ CỦA ANH HUY

Trận 4 – 16/05/2024 tại bồ CPC1 (Casino 67) giữa anh Huy & anh Tài Bảo Lộc.

Gà đỏ anh Huy, trạng gà 3100g.

Gà xanh anh Tài Bảo Lộc, trạng gà 3100g.

xanh đỏ đá đồng, đá xổ 30.

Trận 11 – 16/05/2024 tại bồ CPC1 (Casino 67) giữa anh Huy & anh Đen (anh Tính Gà King).

Gà đỏ anh Huy,. trạng gà 3020g.

Gà xanh anh Đen, trạng gà 3020g.

Xanh đỏ đá đồng, đá xổ 30.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *