CPC1 02/04/2024 – PHƯƠNG TÓC DÀI VS MỸ LỀU

Tuần trước, ngày đầu Anh Mỹ Lều trở lại Thomo đã thắng anh Phương tóc dài cũng tại Casino 67. Hôm nay 02/04/2024 hai Idol lại gặp nhau tại Casino 67, gà anh Phương dẫn tan từ đầu trận và đá gà anh Mỹ té giả, cứ tưởng là ân oán đã được xóa bỏ, nhưng không ngờ gà anh phương quây đầu bỏ chạy, lần nửa nữa thất bại trong sự ấm ức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *