ANH TÔN PHÚC QUỐC VS ANH HIỂN LONG XUYÊN XỔ 300

Sabong67 cập nhật cho anh em trận gà xổ 300tr tại casino67 (CPC1) ngày 14/05/2024.

Gà đỏ của anh Tôn Phú Quốc hạng cân 2640g,

Gà xanh của anh Hiển Long Xuyên hạng cân 2550g,

Đỏ nặng hơn 90gam đá ăn 9, gà xanh mang dòng máu LEIPER HATCH nhưng sở hữu bến thế canh chặn của con gà Việt rặc, chỉ mấy đá khiến anh Tôn nằm sân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *